Veelgestelde vragen

Een wek- en waarschuwingssysteem zet akoestische signalen binnen uw huis om in zichtbare en of voelbare signalen. Als u geluiden minder goed of helemaal niet kunt horen, zorgt een wek- en waarschuwingssysteem ervoor dat u geen signaal meer mist. Het systeem bestaat uit zenders en ontvangers.

Bent u slechthorend of doof en heeft u moeite om de deurbel, telefoon, rookmelder en/of babyfoon te horen? Met een wek- en waarschuwingssysteem kunt u deze geluiden weer waarnemen.

Het wek- en waarschuwingssysteem kan al behulpzaam zijn bij licht gehoorverlies. Als u het gevoel heeft extra gefocust te moeten zijn om de deurbel, telefoon, babyfoon en zelfs de rookmelder te kunnen horen, is het systeem wellicht geschikt voor u.

U kunt het systeem aanvragen via uw audicien of via onze aanvraagpagina. Hierbij is het belangrijk dat u een recent audiogram (niet ouder dan 1 jaar) en een functioneel voorschrift van een triage-audicien, audioloog of KNO-arts kunt indienen. NB. een aanvraag indienen is geheel vrijblijvend.

Het Visit wek- en waarschuwingssysteem kan vergoed worden vanuit de basisverzekering. Wij zijn gecontracteerd door alle zorgverzekeraars en onderliggende labels. Bekijk de voorwaarden die gelden bij uw zorgverzekeraar.

Wij vragen alle gebruikers van ons Visit wek- en waarschuwingssysteem om hun ervaring te delen. Daarbij vragen we ook of wij de gegeven feedback mogen delen op onze website. We hebben zelfs een van onze gebruikers geïnterviewd. Kijk en lees meer op onze pagina met klantervaringen.

Het koppelen van uw rookmelder (BE1481) gaat als volgt:

  1. Haal de batterijen uit de rookmelder en wacht 10 minuten.
  2. Plaats één batterij terug in de rookmelder.
  3. Wacht 1 minuut.
  4. Plaats de rookmelder dicht bij de telefoonzender of deurbelzender.
  5. Houd de testknop van de rookmelder ingedrukt terwijl u de tweede batterij plaatst. Na een paar seconden gaat er op de rookmelder een rood lampje knipperen.
  6. Laat de testknop de van rookmelder los.
  7. Druk op op telefoonzender of deurbelzender de twee testknoppen tegelijkertijd kort in.
  8. Het lampje van de rookmelder moet nu continu branden.
  9. Druk 1x op de testknop van de rookmelder.
  10. Uw rookmelder is gekoppeld aan uw wek- en waarschuwingssysteem.
Rookmelder
 Het rode lampje van de rookmelder bevindt zich in het midden van de testknop.

Dit kunt u nagaan door van 1 van de rookmelders de batterij er tijdelijk uit te halen. Gaat het systeem niet af? Dan geeft de rookmelder waar geen batterij in zit een valse melding. Als u de batterij al vervangen heeft en de rookmelder heeft schoongemaakt met bijvoorbeeld een stofzuiger, is er mogelijk sprake van een defect en mag u de rookmelder(s) kosteloos ter reparatie opsturen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via 023-5544011 of via info@bellman.nl.

Batterijklep van rookmelder openen
De batterijklep van de rookmelder opent u door de rookmelder een kwartslag naar links te draaien en het afdekplaatje weg te nemen.
De testknoppen van de deurbelzender zitten aan de linkerzijde van de zender.
Het opnieuw inlezen van uw deurbelzender (BE1411) gaat als volgt:
1. Let op: wees zo stil mogelijk tijdens het opnieuw inlezen. Houd aan de linkerkant van de deurbelzender knop 1 (de bovenste knop) ingedrukt totdat er een groen lampje knippert aan de voorzijde van de zender.
2. Druk uw deurbel in, wacht 8 seconden en druk nogmaals uw deurbel in.
3. Wacht nogmaals 8 seconden en druk vervolgens eenmaal op knop 1 aan de linkerkant van de zender. Het lampje aan de voorkant van de deurbelzender is groen als het opnemen gelukt is, het lampje is oranje of rood als het niet gelukt is.
4. Controleer uw ontvanger door aan te bellen. Bij een signaal is uw deurbelzender opnieuw ingelezen.
5. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor knop 2.

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via info@bellman.nl of via 023 – 55 44 011. 

Bouwbesluit - 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder verplicht op elke verdieping in uw huis. Dit houdt in dat alle woonlagen met verblijfsruimtes zijn voorzien van een rookmelder. Dit geldt ook voor besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Met een rookmelder op elke verdieping van uw huis kunt u de kans op brand verkleinen of voorkomen.

Afhankelijk van uw gehoorverlies is het mogelijk dat u een reguliere rookmelder niet goed hoort. Om te voorkomen dat u deze belangrijke waarschuwing niet tijdig opmerkt, kunt u gebruikmaken van een slimme rookmelder speciaal voor doven en slechthorenden. Onze slimme rookmelder is onderdeel van het Visit wek- en waarschuwingssysteem. Deze rookmelder reageert op rookontwikkeling en op hoge en snel stijgende temperatuur. De rookmelder is verbonden met verschillende ontvangers. Deze waarschuwen u met lichtflitsen en of trillingen afhankelijk van de ontvanger. Omdat de rookmelder ook geluid maakt is deze ook geschikt voor horende personen. Bent u slechthorend of doof? Dan krijgt u een wek- en waarschuwingssysteem vergoed vanuit de basisverzekering als u voldoet aan de vergoedingsregels van uw zorgverzekeraar.

Indien onze monteur bij u langskomt voor de installatie van het Visit wek- en waarschuwingssysteem zal hij bekijken hoeveel rookmelders nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Plaats de rookmelders op uw vluchtroute. Bekijk per verblijfsruimte wat de snelste route naar buiten is. Op deze route hangt u op elke verdieping een rookmelder aan het plafond. Plaats rookmelders minimaal 50 centimeter afstand van een muur of hoek en op minimaal 30 centimeter van een lamp. De rook komt door luchtstromen later terecht bij muren en hoeken.

Is uw zolder alleen een opbergruimte of gebruikt u uw zolder ook als een verblijfsruimte? Als uw zolder ook een verblijfsruimte is, is ook hier vanaf 1 juli 2022 een rookmelder verplicht.

Haal elke maand de stofzuiger langs de rookmelder. Want teveel stof of vuiligheid kan ervoor zorgen dat de rookmelder minder goed werkt of afgaat terwijl er geen brand is. Druk maandelijks op de testknop om te testen of de rookmelder nog werkt. Let op: houd de testknop 10 seconden ingedrukt voor een testsignaal. Indien de rookmelder goed werkt zullen uw ontvangers een waarschuwing geven. Heeft u een hoog plafond? Gebruik dan bijvoorbeeld de stok van een bezemsteel om de testknop in te drukken. Vervang de batterijen voordat deze leeg zijn om valse meldingen te voorkomen (het liefst op een vast moment in het jaar). En tot slot, verf nooit over de rookmelder.

Scroll naar boven