Vergoedingsregels wek- en waarschuwingssysteem

Bent u slechthorend of doof? Dan kunt u een wek- en waarschuwingssysteem vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. U komt in aanmerking voor een vergoeding als u voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Vergoedingsvoorwaarden wek- en waarschuwingssysteem

  • Gemiddeld gehoorverlies vanaf 35 dB aan tenminste één oor (bij 1.000, 2.000 en 4.000 Hz).
  • Een audiogram en een functioneel voorschrift van een KNO-arts, audioloog of triage-audicien. 
  • Het audiogram is niet ouder dan 1 jaar.

Bijzonderheden

  • In het functioneel voorschrift dient duidelijk een reden van gebruik omschreven te worden.
  • VGZ, Menzis, DSW en ASR: bij een gemiddeld gehoorverlies vanaf 35 dB mag ook de triage-audicien het wek- en waarschuwingssysteem voorschrijven.
  • CZ: het audiogram mag niet ouder zijn dan 9 maanden. Tot 55 dB gehoorverlies is er naast een functioneel voorschrift ook een duidelijke motivatie nodig. Hieruit moet blijken waarom het wek- en waarschuwingssysteem noodzakelijk is en waarom voorzieningen uit de reguliere handel niet voldoen. Daarnaast wordt vermeld welke voorzieningen tot dusver zijn gebruikt.
  • Zilveren Kruis en De Friesland: bij een gemiddeld gehoorverlies vanaf 60 dB op het beste oor mag ook de triage-audicien het wek- en waarschuwingssysteem voorschrijven.
  • Caresq en Zorg en Zekerheid: bij een gemiddeld gehoorverlies vanaf 60 dB mag ook de triage-audicien het wek- en waarschuwingssysteem voorschrijven.
  • Salland: vanaf 65 jaar mag ook de triage-audicien het wek- en waarschuwingssysteem voorschrijven.
  • Zorg & Zekerheid: het audiogram mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
Scroll naar boven